Main Menu

Quản lý tin chung:

Tham gia Cộng đồng Forexfactory Việt Nam :
forexfactoryvn.com
Trang web diễn đàn thảo luận : jrfrogvu.com
Kênh Thông tin telegram chính thức : https://t.me/Forexfactoryvietnam
Kênh kiến thức giao dịch và phương pháp giải pháp : https://t.me/forexkienthuc

Forexfactory.com Việt Nam Forex Mỏ Kim Loại Bitcoin Talk News - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
3
Tổng số bài viết đã đóng góp:
25
Tổng số chủ đề đã được tạo:
9
Tổng số các khu vực lớn:
2
Số thành viên đang trực tuyến:
1
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
20 - Th.06 03, 2024, 02:28 SÁNG
Tổng đăng nhập trong ngày:
0
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
0,02
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
0,26
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
0,09
Tổng số các nhóm diễn đàn:
2
Thành viên mới nhất:
Tintuts
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
5,06
Thống kê giới tính:
Không có: 2
Nữ: 1

10 thành viên tích cực nhất

jrfrog
22
Lexy
1
Tintuts
1

10 mục được quan tâm nhất

Vàng Chủ đề dành cho nhà giao dịch XAUUSD
10

Thành viên khai phá chủ đề

jrfrog
6

Thời gian trực tuyến nhiều nhất

jrfrog
6h 32m
Tintuts
10m
Lexy
0m

Top bài viết yêu thích

Top người dùng được yêu thích

Lexy
1

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Thời gian đăng nhập nhiều nhất
* 2024 8 24 2 20
Tháng Bảy 2024 0 2 0 7
Tháng Sáu 2024 3 7 0 20
2024-06-01 0 0 0 8
2024-06-02 0 0 0 4
2024-06-03 0 1 0 20
2024-06-04 0 0 0 4
2024-06-05 0 0 0 3
2024-06-06 0 0 0 9
2024-06-07 0 0 0 4
2024-06-08 0 0 0 2
2024-06-09 0 0 0 5
2024-06-10 0 0 0 6
2024-06-11 0 1 0 6
2024-06-12 0 0 0 6
2024-06-13 0 0 0 7
2024-06-14 0 0 0 2
2024-06-15 0 0 0 2
2024-06-16 0 0 0 2
2024-06-17 1 1 0 16
2024-06-18 0 0 0 5
2024-06-19 0 0 0 5
2024-06-20 0 0 0 12
2024-06-21 0 0 0 2
2024-06-22 1 2 0 7
2024-06-23 1 2 0 6
2024-06-24 0 0 0 3
2024-06-25 0 0 0 7
2024-06-26 0 0 0 11
2024-06-27 0 0 0 4
2024-06-28 0 0 0 3
2024-06-29 0 0 0 2
2024-06-30 0 0 0 2
Tháng Năm 2024 1 4 1 18
Tháng Tư 2024 4 11 1 6