Main Menu

Quản lý tin chung:

Tham gia Cộng đồng Forexfactory Việt Nam :
forexfactoryvn.com
Trang web diễn đàn thảo luận : jrfrogvu.com
Kênh Thông tin telegram chính thức : https://t.me/Forexfactoryvietnam
Kênh kiến thức giao dịch và phương pháp giải pháp : https://t.me/forexkienthuc

Thỏa thuận thĂ nh viĂªn

Bạn đồng ý rằng, bằng việc tham gia diễn đàn này, bạn sẽ KHÔNG đăng những thông tin sai sự thật, nói xấu, không chính xác, lạm dụng, thô tục, thù hận, quấy rối, tục tĩu, gợi dục, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư của bất kỳ ai hay vi phạm luật pháp Quốc tế cũng như đi ngược lại thuần phong, mỹ tục, văn hóa và luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Bạn cũng đồng ý KHÔNG đăng bất kỳ tài liệu có bản quyền nào trừ khi bạn sở hữu bản quyền hoặc bạn có sự đồng ý bằng văn bản từ chủ sở hữu của tài liệu có bản quyền đó. Các hình thức đa cấp, quảng cáo, quấy rối, hay cố tình mời chào, chèo kéo cũng sẽ bị cấm trên diễn đàn này.

Lưu ý rằng ban quản trị của diễn đàn không thể xác minh tính chính xác trong bài viết của bạn. Hãy nhớ rằng chúng tôi không chủ động theo dõi từng nội dung đã đăng, và vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đó. Chúng tôi không đảm bảo tính hợp lệ, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ thông tin nào được trình bày. Các bài viết được đăng công khai thể hiện quan điểm riêng của tác giả, và không nhất thiết phải là quan điểm chung của diễn đàn, hay các thành viên khác cũng như ban quản trị của diễn đàn. Bất kỳ ai cho rằng một nội dung được đăng không phù hợp với tiêu chí của diễn đàn đều khuyến khích thông báo cho quản trị viên hoặc người kiểm duyệt của diễn đàn này ngay lập tức. Ban quản trị (BQT - bao gồm chủ sở hữu, quản trị toàn quyền, quản trị khu vực hay quản trị địa phương) diễn đàn có quyền xóa nội dung phản cảm, trong một khoảng thời gian hợp lý, nếu thấy rằng việc xóa là cần thiết. Đây là quy trình thủ công, do đó, xin lưu ý rằng họ có thể không thực hiện ngay được việc xóa hoặc chỉnh sửa các nội dung đã đăng. Chính sách này áp dụng cả đối với các thông tin trên hồ sơ của thành viên.

Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của các thông tin mà bạn đã đăng. Thêm nữa, bạn đồng ý bồi thường và không gây tổn hại cho chủ sở hữu của diễn đàn này, bất kỳ trang web nào có liên quan đến diễn đàn này, nhân viên của diễn đàn và các đơn vị thành viên của diễn đàn này. Chủ sở hữu của diễn đàn này cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn (hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào khác được thu thập trên nền tảng này) trong trường hợp có khiếu nại chính thức hoặc hành động pháp lý phát sinh từ bất kỳ trường hợp nào bạn đã gây ra trong quá trình sử dụng diễn đàn này.

Bạn có thể chọn tên truy cập trong quá trình đăng ký. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn tên phù hợp. Với tài khoản mà bạn sắp đăng ký, bạn đồng ý không bao giờ cung cấp mật khẩu tài khoản cho người khác kể cả quản trị viên, để bảo vệ danh tính của bạn và các lý do hợp pháp. Bạn cũng đồng ý rằng sẽ KHÔNG BAO GIỜ sử dụng tài khoản của người khác vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi cũng khuyên bạn RẤT nên sử dụng một mật khẩu phức tạp và duy nhất để ngăn chặn hành vi trộm cắp tài khoản.

Sau đăng ký thành công và đăng nhập vào diễn đàn, bạn sẽ có thể thêm chi tiết vào hồ sơ cá nhân. Bạn có trách nhiệm trình bày thông tin rõ ràng và chính xác. Bất kỳ thông tin nào mà BQT xác định là không chính xác hoặc hàm nghĩa thô tục sẽ bị xóa, mà không cần báo trước. Các biện pháp cảnh cáo phù hợp cũng có thể được áp dụng.

Xin lưu ý rằng với mỗi bài đăng, địa chỉ IP của bạn sẽ được ghi lại để hỗ trợ cho việc quản lý. Bạn sẽ bị cấm trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận này.

Cũng lưu ý rằng hệ thống đặc cookie, một tệp văn bản chứa các bit thông tin (chẳng hạn như tên người dùng của bạn, thời gian đăng nhập, ...), trong bộ nhớ tạm thời trên trình duyệt của bạn. Việc này chỉ sử dụng để giúp bạn duy trì trạng thái đăng nhập. Hệ thống không thu thập hay gửi bất kỳ dạng thông tin nào khác tới máy tính của bạn.