Main Menu

Quản lý tin chung:

Tham gia Cộng đồng Forexfactory Việt Nam :
forexfactoryvn.com
Trang web diễn đàn thảo luận : jrfrogvu.com
Kênh Thông tin telegram chính thức : https://t.me/Forexfactoryvietnam
Kênh kiến thức giao dịch và phương pháp giải pháp : https://t.me/forexkienthuc

Lời cảm ơn

Simple Machines xin cảm ơn tất cả các bạn đã giúp đỡ xây dựng SMF 2.1 như ngày hôm nay; trực tiếp hay gián tiếp, dù ít hay nhiều đã tham gia vào dự án. Mọi thứ sẽ không thể trở thành hiện thực nếu không có các bạn. Cũng trân thành cảm ơn những thành viên và đặc biệt là những thành viên đã tham gia cài đặt, dùng thử phần mềm cũng như đóng góp những phản hồi có giá trị, những cảnh báo sự cố, và những quan điểm riêng.

Đội ngũ xây dựng

Quản lý dự án
Aleksi "Lex" Kilpinen, Michele "Illori" Davis, Jessica "Suki" González, and Will "Kindred" Wagner.
Nhóm phát triển
Shawn Bulen, John "live627" Rayes, Oscar "Ozp" Rydhé, Aaron van Geffen, Antechinus, Bjoern "Bloc" Kristiansen, Brad "IchBin™" Grow, Colin Schoen, emanuele, Hendrik Jan "Compuart" Visser, Jessica "Suki" González, Jon "Sesquipedalian" Stovell, Juan "JayBachatero" Hernandez, Karl "RegularExpression" Benson, Matthew "Labradoodle-360" Kerle, Grudge, Michael "Oldiesmann" Eshom, Michael "Thantos" Miller, Norv, Peter "Arantor" Spicer, Selman "[SiNaN]" Eser, Shitiz "Dragooon" Garg, Theodore "Orstio" Hildebrandt, Thorsten "TE" Eurich, and winrules.
Nhóm hỗ trợ đặc biệt
Will "Kindred" Wagner, Doug Heffernan, lurkalot, Steve, Aleksi "Lex" Kilpinen, br360, GigaWatt, ziycon, Adam Tallon, Bigguy, Bruno "margarett" Alves, CapadY, ChalkCat, Chas Large, Duncan85, gbsothere, JimM, Justyne, Kat, Kevin "greyknight17" Hou, Krash, Mashby, Michael Colin Blaber, Old Fossil, S-Ace, shadav, Storman™, Wade "sησω" Poulsen, and xenovanis.
Nhóm cá nhân hóa theo yêu cầu
Diego Andrés, GL700Wing, Johnnie "TwitchisMental" Ballew, Jonathan "vbgamer45" Valentin, Sami "SychO" Mazouz, Brannon "B" Hall, Gary M. Gadsdon, Jack "akabugeyes" Thorsen, Jason "JBlaze" Clemons, Joey "Tyrsson" Smith, Kays, Michael "Mick." Gomez, NanoSector, Ricky., Russell "NEND" Najar, and SA™.
Nhóm xây dựng tài liệu
Michele "Illori" Davis, Irisado, AngelinaBelle, Chainy, Graeme Spence, and Joshua "groundup" Dickerson.
Nhóm hỗ trợ địa phương
Nikola "Dzonny" Novaković, m4z, Francisco "d3vcho" Domínguez, Robert Monden, and Relyana.
Nhóm Marketing
Adish "(F.L.A.M.E.R)" Patel, Bryan "Runic" Deakin, Marcus "cσσкιє мσηѕтєя" Forsberg, and Ralph "[n3rve]" Otowo.
Nhóm quản trị trang mạng
Jeremy "SleePy" Darwood.
Nhóm quản trị Máy chủ
Derek Schwab, Michael Johnson, and Liroy van Hoewijk.

Đặc biệt cảm ơn

Nhóm tư vấn phát triển
albertlast, Brett Flannigan, Mark Rose, René-Gilles "Nao 尚" Deberdt, tinoest, and tất cả những người đã đóng góp trên Github.
Nhóm kiểm tra và đánh giá các phiên bản thử nghiệm
The invaluable few who tirelessly find bugs, provide feedback, and drive the developers crazier.
Nhóm dịch giả
Thank you for your efforts which make it possible for people all around the world to use SMF.
Nhóm sáng lập SMF
Unknown W. "[Unknown]" Brackets.
Nhóm quản lý dự án sơ khai
Jeff Lewis, Joseph Fung, and David Recordon.
Với lòng ghi nhớ thân thương của
Crip, K@, metallica48423, and Paul_Pauline.

Và cả những ai mà chúng tôi lỡ chưa nêu tên ở đây, cảm ơn bạn!

Phần mềm / Đồ họa

Đồ họa
Fugue Icons | © 2012 Yusuke Kamiyamane | These icons are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License
Oxygen Icons | These icons are licensed under GNU LGPLv3
Phần mềm
JQuery | © John Resig | Licensed under The MIT License (MIT)
hoverIntent | © Brian Cherne | Licensed under The MIT License (MIT)
SCEditor | © Sam Clarke | Licensed under The MIT License (MIT)
animaDrag | © Abel Mohler | Licensed under The MIT License (MIT)
jQuery Custom Scrollbar | © Maciej Zubala | Licensed under The MIT License (MIT)
jQuery Responsive Slider | © booncon ROCKETS | Licensed under The MIT License (MIT)
At.js | © chord.luo@gmail.com | Licensed under The MIT License (MIT)
HTML5 Desktop Notifications | © Tsvetan Tsvetkov | Licensed under The Apache License Version 2.0
GAuth Code Generator/Validator | © Chris Cornutt | Licensed under The MIT License (MIT)
Dropzone.js | © Matias Meno | Licensed under The MIT License (MIT)
Minify | © Matthias Mullie | Licensed under The MIT License (MIT)
PHP-Punycode | © True B.V. | Licensed under The MIT License (MIT)
Phông chữ
Anonymous Pro | © 2009 | This font is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1
ConsolaMono | © 2012 | This font is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1
Phennig | © 2009-2012 | This font is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1

Diễn đàn Bản quyền